Bàn 2T1 (Cá Ngựa-Quốc Tế)

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : B21NNQ
Quân cờ Vua: 32 quân 
Quân cờ Cá Ngựa: 16 quân 
Diện tích bàn: 220mm ± 1 x 220mm ± 1

Số lượng:
Mua hàng

 Giấy chứng nhận

Địa điểm mua hàng