Cờ Domino Ngà Lớn

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : KDNL
Quân cờ: 46 mm ± 1 x 24mm ± 1 x 8mm ± 1 
Hộp: 28 quân cờ

Số lượng:
Mua hàng

 


Giấy chứng nhận

Địa điểm mua hàng