Cờ Ô Quan 6 trong 1

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : KOQHGL
Gồm 6 loại cờ: Ô quan - Vây - Carô - Cá Ngựa - Nhảy - Gánh.
Quân cờ nhảy: 30 quân loại nhỏ.
Quân cờ Cá Ngựa: 16 quân loại lớn.
Quân cờ Ô quan - Vây: 81 quân và 2 Quan.
Diện tích bàn: 760mm ± 1 x 255mm ± 1

Số lượng:
Mua hàng

 

Giấy chứng nhận

Địa điểm mua hàng